ZÁHRADA S VODNOU STENOU

AUTOR PROJEKTU: Ing. Katarína Brojová, Ing. Petra Tvaružková, Ing. Michaela Šmeringaiová, Ing. Mária Jurčová
POLOHA: Považská Bystrica
ROZLOHA: 1715 m²

POPIS: Ďaleko od ruchu mesta v obkolesení krásnej prírody sa nachádza táto záhrada. Dom stojaci na pozemku je dvojgeneračný, takže aj návrh záhrady sme tomu prispôsobili. Záhrada sa môže zdať pomerne malá pre využitie dvoch generácií, ale opticky ju zväčšujú výhľady do krajiny. Pozemok je mierne svahovitý a pri zohľadnení požiadaviek majiteľov a prepojení všetkých priestorov a vstupov na pozemok a do budov, vznikol pomerne otvorený centrálny priestor. Ten tvorí v prevažnej miere trávnik. Naň nadväzuje terasa. Terasa je tak dominantným prvkom. Z nej vedú dôležité pohľadové osi do krajiny a ku parkovacej ploche. Aby sme tento pohľad spríjemnili, navrhli sme v tejto časti postupne kvitnúci kvetinový záhon vo svahu spolu so stromami.

Pobyt na terase spríjemňuje vodná stena s prepadom do vodnej plochy. Prepojenie hospodárskeho dvora a vstupu na pozemok sme vyriešili dlažbou, ktorá je zatrávnená. Takto opticky neukrojí z centrálneho priestoru. V spodnej časti záhrady je svah strmší, preto je spevnený nízkymi múrikmi a zeleňou. Kombinácia pôdopokryvných rastlín so stredne vysokými krami vytvorila optickú clonu medzi hospodárskym dvorom a centrálnou časťou.

Realizácia záhrady sa zatiaľ neuskutočnila. Dúfame však, že čoskoro Vám budeme môcť ukázať aj reálne fotografie záhrady.