ZÁHRADA SO ZELENOU STENOU

AUTOR PROJEKTU: Ing. Katarína Brojová, Ing. Michaela Šmeringaiová, Ing. Mária Jurčová

POLOHA: Považská Bystrica

ROZLOHA: 1646,2m2

 

POPIS: Návrh vychádza z požiadavky o prepojenie dvoch záhrad do jednej, pričom sa zachová pomyselná hranica pozemkov a možnosť súkromia pre jednotlivé domácnosti. Týmto prepojením sa priestor opticky zväčšil a vizuálne ucelil i z pohľadu architektonického výrazu celkovej architektúry interiéru i exteriéru.

Základným konceptom riešenia je snaha o čo najväčšie využitie exteriérových úprav v kontexte funkčnej prevádzky architektúry domu.  Návrh preto pracoval či už s umiestnením domov na pozemku a ich orientáciou voči svetovým stranám, ale i s možnosťou ozelenenia objektu zelenými stenami na fasáde a v interiéri, ale aj formou vegetačnej strechy. Elimináciou spevnených plôch na pozemku a zachytením zrážok v dažďovej záhrade sa podporil celkový zámer kooperácie architektonických objektov s exteriérovými úpravami, ktorých cieľom je pozitívny vplyv na životné prostredie, efektívne hospodárenie s prírodnými zdrojmi ako sú slnečné žiarenie, zrážková voda a iné. Tieto úpravy pozitívne vplývajú nie len na mikroklímu v záhrade a jej širšom okolí, ale i v interiéri stavebných objektov, čo sa prejaví napríklad na efektivite tepelnej výmeny v rámci objektu, či zvýšení ochrany konštrukcie stavby pred vonkajšími vplyvmi prostredia.

Celkový charakter záhrady udáva otvorenie priestoru smerom k potoku, ktorý preteká pozdĺž juhozápadnej hranice pozemku. Priestor pracuje s kontrastom prírodných výsadieb s centrálnym trávnatým parterom. Charakter jednotlivých výsadieb sa odvíja od priestorov, na ktoré nadväzujú, v nástupných zónach sú záhony formálnejšie a postupne plynule prechádzajú do rozvoľnených záhonov prírodného charakteru a kvetnatej lúky.

Z funkčného hľadiska záhrada reaguje na požiadavku spoločných stretávacích priestorov pri dome, kde sa nachádzajú pobytové terasy, voľné priestranstvo pre pohybové aktivity vo forme trávnika, hernej zóny pre deti či športoviska s poloverejným charakterom v predpolí domu. Priestor dopĺňajú oddychové zákutia s posedením, alebo vodným prvkom. Nechýba ani priestor vyhradený užitkovej záhrade a bylinkovej výsadbe.

 

Realizácia záhrady sa zatiaľ pripravuje, veríme, že čoskoro Vám predstavíme fotografie záhrady.