3. miesto súťaž: ZÁHRADA UMENIA – PREŠOV

AUTOR PROJEKTU: Ing. Katarína Monček, Ing. Michaela Šmeringaiová, Ing. Mária Jurčová

POLOHA: Prešov – historické centrum

ROZLOHA: 26222 m²

POPIS: Záhrada Umenia a Kmeťovo stromoradie sú neoddeliteľnou súčasťou mestského organizmu Prešova, svojou polohou v historickom centre v blízkosti hradieb výrazne predurčujú charakter návrhu.  Filozofia riešenia „MESTSKÁ SYNERGIA“ pracuje s pôsobením priestoru a jeho prepojením s okolím formou zelenej infraštruktúry, taktiež so vzťahom s historickým jadrom mesta, jeho tradíciou a charakteristickým genius loci. Cieľom bolo vytvoriť kvalitný udržateľný verejný priestor, ktorý vďaka svojej multifunkčnosti, progresívnosti a bezbariérovosti pritiahne dostatočný počet návštevníkov.

Nosným prvkom Kmeťovho stromoradia sa stala svetelná línia, svetlo ktoré prevedie návštevníka od jednotlivých zastavení, prejavuje sa ako prvok mobiliáru a parobrán, navádza do priestoru Záhrady Umenia.

Priestor záhrady ostáva zo značnej časti otvorenou trávnatou plochou, ktorá umožní nie len expozíciu už existujúcich umeleckých diel, ale ponúka priestor na organizáciu komorných i väčších kultúrnospoločenských podujatí, kde divák môže využiť, vďaka mierne svahovitému terénu, terasové sedenie. Nástupný priestor z hlavného námestia dotvára občianska vybavenosť (kaviareň, toalety) a multifunkčné prvky, ktoré môžu slúžiť ako herné prvky, malý trh, oddychový priestor. Priestor vodných zrkadiel je jednoduchým riešením s odkazom na históriu a podporuje vyznenie hodnotnej dreviny Ginkgo biloba. Následne sa priestor uzatvára vyššou zeleňou, záhonmi a extenzívnymi plochami zelene. Ponechaný stavebný objekt by po prestavbe mohol slúžiť  ateliérom, a zároveň ako kultúrny priestor pre stretávanie umelcov, galéria. Plocha zdrže dažďovej vody nie je len zohľadnením ekologického prístupu návrhu, ale stáva sa i galériou nových umeleckých diel. 

Súťažný návrh bol porotou ocenený 3. miestom.