ZÁHRADA VO SVAHU

AUTOR PROJEKTU: Ing. Katarína Monček, Ing. Michaela Šmeringaiová, Ing. Mária Jurčová

POLOHA: Pružina

ROZLOHA: 2220 m²

POPIS: Výrazne svahovitý terén a malebná krajinná scenéria sú základnými charakteristikami priestoru záhrady v obci Pružina.               Cieľom návrhu je vytvoriť exteriér prirodzený pre miestnu krajinu, aby čo najlepšie komunikovala s okolím a veľkorysými výhľadmi doň. 

Požiadavkou majiteľov bola veľkorysá terasová plocha, pobytový trávnik a úžitková záhrada. Navrhované riešenie preto vychádza z konceptu záhrady s prírodným charakterom, kde vzhľadom na svahovitosť terénu sú všetky aktivity sústredené v nadväznosti na rodinný dom a vzdialenejšie polohy plnia funkciu vizuálneho pozadia s úžitkovou funkciou vo forme výsadby ovocného sadu či plodiacich krov. Záhrade tak dominuje terasa a trávnik pre oddychové aktivity a pobyt v záhrade. Akcentami celého priestoru sú vodný prvok, biokrb a okrasné trvalkové záhony s lúčnym charakterom.

Úžitková záhrada pracuje s využitím plochy vedľa domu so značným terénnym prevýšením. Navrhované riešenie zaujímavo člení záhradu a zároveň poskytuje veľkorysý priestor pre pestovanie úžitkových plodín či byliniek pre potrebu majiteľov. Prepája hlavnú terasu záhrady s pobytovou strešnou záhradou nad garážou a prevádza priestorom až na najnižšiu úroveň záhrady k nástupnej parkovacej ploche s basketbalovým košom pre voľnočasové využitie.

Jednoduché prírodné výsadby, funkčné riešenie a využitie terénu vytvárajú príjemný oddychový priestor s nízkymi nárokmi na údržbu. Pohodová atmosféra a spätosť s krajinou charakterizujú navrhované riešenie, ušité na mieru majiteľom záhrady.