VNÚTROBLOK BRATISLAVA

AUTOR PROJEKTU: Ing. Katarína Monček, Ing. Michaela Šmeringaiová

POLOHA: Bratislava – Poľská ulica, Justičná ulica

ROZLOHA: 3834 m²

POPIS: V súčasnosti je plocha vnútrobloku zanedbaným priestranstvom s prehustenou zeleňou a nevyhovujúcim vybavením. Priestor je využívaný prevažne psičkármi a návštevnosť územia je nízka.  

Návrh revitalizácie vnútrobloku vychádza z genia loci danej lokality a reaguje na charakteristiky pôvodného pôdorysného členenia vnútrobloku, pričom zohľadňuje súčasné využitie plochy. Cieľom návrhu bolo vytvoriť oddychový priestor pre stretávanie a rekreáciu, ktorý bude slúžiť predovšetkým miestnym obyvateľom a podporí rozvoj miestnej komunity.

Návrh kladie dôraz na oddychový charakter priestoru, pričom vytvára priestor pre pobyt v zeleni. Navrhované riešenie pracuje s priestorom tak, aby v čo najväčšej miere podporilo ekologický aspekt revitalizácie a zlepšilo miestnu mikroklímu.

Navrhované úpravy vytvárajú centrálnu stretávaciu plochu pre usporiadanie malých komunitných akcií či stretnutí, v rámci ktorej je začlenená i herná zóna. V ostatných polohách dominujú okrasné trvalkové výsadby doplnené hlavnou pešou komunikáciou, ktorá prepája celý vnútroblok a umožňuje prechod územím i zastavenie s posedením, určené na pobyt v prírode.